Landsbyggefonden 50 år

Information om websitet

Uderum

Tema

Uderum

I mange almene boligområder kritiseres uderummene for at være svagt defineret. Dermed menes, at det kan være svært at aflæse, hvem der må bruge dem, og hvad de er beregnet til.

Meget kvalitet for pengene ved renovering af uderummene

Der er god grund til at have et særligt fokus på uderummene, når der skal renoveres, for her kan der for relativt få penge skabes meget mærkbare kvaliteter.

Det er endvidere vigtigt, at afsætte tilstrækkelige midler til driften af uderummene, for nedslidte udearealer skaber et uheldigt indtryk af et boligområde.

Kvaliteten af uderummenes bænke, legeredskaber, belægninger og belysning er ligeledes helt afgørende for førsteindtrykket af et boligområde.

Skalanedbrydning i store boligområder

Den landskabelige bearbejdning af uderummene rummer et særligt potentiale i store boligområder, hvor det findes ønskeligt at nedbryde indtrykket af en voldsom skala.

Med træer og beplantninger kan der etableres en visuel opdeling af bebyggelsen, og træer kan udgøre en 'mellemskala', der fylder rummene ud mellem de store bygningsvoluminer.

Det skaber en forgrund for oplevelsen af de store bygninger, og kontrasten mellem de vandrette græsplæner og de lodrette facader brydes op.

Til kamp ingenmandsland

Arealerne er i princippet tænkt som fælles for alle, men det kan betyde, at de i stedet ender som et ingenmandsland, som ingen for alvor føler et ejerskab til.

Det kan der gøres noget ved. Det kan eksempelvis ske langs bygningernes ’kantzoner’, hvor der kan anlægges mere eller mindre private områder, der skaber en glidende overgang mellem de private boliger og de fælles uderum.

Det er som regel en succes at etablere private haver med direkte adgang fra bebyggelsernes stuelejligheder.

Det øger boligkvaliteten i stueetagens boliger markant, og etablerer en fin og levende overgang mellem bygninger og græsplæner.

En anden mulighed er at lade beboere etablere køkkenhaver i uderummene. Det skaber nye mødesteder, og hos de husstande, der dyrker køkkenhaverne, opstår der en interesse for uderummene, de får ejerskab til dem og får lyst til at værne om dem.

Renoveringer kan gå hårdt ud over træer

Alt for ofte fører renoveringer imidlertid til, at eksisterende træer fældes, da det vurderes, at det er bedst ’at starte på en frisk’. Træer, der har brugt årtier på at opnå en vis volumen, går dermed tabt, og det vil tage lang tid, før nye træer når en tilsvarende størrelse.

Der skal være tungtvejende argumenter, hvis de gamle træer fældes i forbindelse med en renovering.

Før og efter anlæggelse af privat forhave. Bearbejdning af bygningernes kantzoner kan være afgørende. Anlæg af private haver langs bygningerne er oplagt - stuelejlighedernes boligkvalitet øges betydeligt, og langs facaderne skaber de et mangfoldigt udtryk af virkelyst og liv.

Bestil LBF's jubilæumsbog

"Boligområder i bevægelse"

Sammen med dette site har Landsbyggefonden også udgivet en jubilæumsbog. Her undersøger seniorforsker Gunvor Christensen og professor Claus Bech-Danielsen centrale aspekter af fondens arbejdsområde.

Bestil en trykt udgave af bogen eller se den online

 

Hvis du vil se mere om uderum