Landsbyggefonden 50 år

Information om websitet

Nedrivning

Tema

Nedrivning

Der kan være meget forskellige bevæggrunde for at nedrive bygninger eller dele af dem.

Grunde til reduktion af boligmassen

 • I nogle tilfælde argumenteres der med arkitektoniske, sociale og byggetekniske forhold, men når nedrivning for alvor er kommet på dagsordenen i de senere år i Danmark har det primært været begrundet i udlejningsproblemer.
 • Langt de fleste nedrivninger er således sket i egne, der lider under en generel fraflytning. Her er de almene boligafdelinger udfordret af ’tomgang’, og for at undgå yderligere fraflytning kan det være nødvendigt at reducere antallet af lejemål.

Hvordan kan antallet af lejemål reduceres?

Antallet af lejemål kan reduceres på forskellig vis:

 • Neddrosling: I nogle tilfælde sker det ved at neddrosle boligblokke, idet de øverste etager rives ned med henblik på at etablere nye boligtyper i mindre skala.
  Typisk erstattes boligblokke af rækkehuse med tilhørende private haver, og da rækkehuse er en populær boligform får boligafdelingen derved et produkt, der er mere konkurrencedygtigt på det lokale boligmarked.
 • Nedrivning af enkelte blokke: Andre steder sker boligreduktionen ved at enkelte boligblokke nedrives, mens de øvrige bevares og istandsættes.
  I de tilfælde er det vigtigt at tænke sig godt om, så nedrivningen ikke alene reducerer antallet af lejemål, men planlægges og gennemføres, så det fører til udvikling af nye kvaliteter i bydelen.
  Der kan eksempelvis arbejdes med at åbne bebyggelsen op i forhold til omgivelserne, der kan blive plads til nye aktiviteter i uderummene og der kan etableres bedre udsigt og bedre dagslysforhold for de tilbageværende boliger. 
 • Delvis nedrivning af blokke: Endelig kan reduktionen ske som en delvis nedrivning af de enkelte blokke.
  I nogle boligafdelinger er der eksempelvis nedlagt stuelejligheder med henblik på at etablere portrum midt i en boligblok, og andre steder er den midterste del af en lang boligblok revet ned med henblik på at reducere bebyggelsens skala og gøre den mindre voldsom i forhold til omgivelserne.

Forsidebilledet stammer fra Gellerupparken, hvor flere boligblokke blevet revet ned. Der sker som led i en større bystrategisk omdannelse. 

I Nakskov blev Riddersborgparkens etageboliger revet næsten helt ned, og på soklerne af de gamle huse blev de nye rækkehuse Søhusene opført.

Bevæggrunde skal være klare og veloplyste

Der er flere måder at reducere antallet af lejemål i praksis, og det er vigtigt, at beslutningen om nedrivning ikke sker på et løst grundlag og ud fra misforståede forestilinger om resultatet.

Det er eksempelvis en misforståelse, når politikkere drømmer om at løse sociale problemer ved at nedrive boligblokke - de sociale problemer kan med en nedrivning flyttes til andre egne af byen, hvilket kan være et mål i sig selv, men det giver ikke de enkelte beboere job eller uddannelse.

Bestil LBF's jubilæumsbog

"Boligområder i bevægelse"

Sammen med dette site har Landsbyggefonden også udgivet en jubilæumsbog. Her undersøger seniorforsker Gunvor Christensen og professor Claus Bech-Danielsen centrale aspekter af fondens arbejdsområde.

Bestil en trykt udgave af bogen eller se den online

 

Hvis du vil se mere om nedrivning