Landsbyggefonden 50 år

Information om websitet

Naboskab og omdømme i udsatte boligområder

Tema

Naboskab og omdømme i udsatte boligområder

Landspolitikere, kommunalpolitikere og medier har ofte et stærkt fokus på alverdens dårligdomme, der kan siges om udsatte boligområder og som også reelt findes i nogle af områderne.

Det boligsociale arbejde bliver tit stillet til ansvar for, at der stadig er problemer og udfordringer i en lang række af landets udsatte boligområder. Det er ikke rimeligt; særligt fordi de boligsociale indsatser, trods gode resultater og effekter, ikke har volumen til at løse samtlige problemer i de udsatte boligområder.

Boligsocialt arbejde kan skabe forbedringer af et områdes negative omdømme

Generelt bidrager det boligsociale arbejde til, at der er fokus på ressourcer og de gode kvaliteter i boligområderne, og på den måde får det boligsociale arbejde nuanceret den offentlige forståelse af udsatte boligområder.

De fleste, der beskæftiger sig med udsatte boligområder ved, at områderne oftest er bedre end deres omdømme. En stor del af det boligsociale arbejde består derfor i at ændre på et boligområdes negative omdømme.

Alle boligsociale forsøg på at ændre et boligområdes omdømme handler således både om at løfte aktivitetsniveauet i boligområdet og om at få fortalt om ressourcerne og de gode kvaliteter i boligområdet.

Når et boligområde først opfattes som afvigende, tager omgivelserne afstand til området og undlader at bevæge sig ind i det, og det fastholder det stigmatiserende syn på området. Det skaber en negativ spiral, hvor det udsatte boligområde så at sige forringer dets beboere, der til gengæld forringer boligområdet.

Strategi for ændring af image: Øget social kapital

Strategien for at ændre på et omdømme starter internt i boligområdet med dels at styrke det gode naboskab, dels at fortælle omgivelserne om det gode naboskab. En måde at styrke det gode naboskab på, er ved at øge et boligområdes sociale kapitel.

Konkret sker det i de boligsociale aktiviteter, hvor beboere, når de deltager i en aktivitet, indgår i et socialt samspil med andre beboere, og herigennem opbygger gensidig forståelse og tillid til hinanden.

Jo flere mennesker, der på denne måde er i sociale relationer til andre mennesker, jo mere social kapital opsamles, og herigennem er der mulighed for at skabe mere trivsel i et boligområde, bedre naboskab og mere socialt accepterede normer og værdier.

Interne og eksterne relationer skal styrkes

Et velfungerende og socialt sammenhængende boligområde kan ikke kun udvikle sig på baggrund af forskellige former for social kapital.

Det er både behov for at udvikle sociale relationer internt i et boligområde og eksternt i forhold til omgivelserne, hvis omgivelsernes syn på boligområdet skal ændres.

Det er også en del af det boligsociale arbejde at trække folk uden for boligområdet ind i området for at deltage i eksempelvis større arrangementer eller benytte områdets svømmehal, bibliotek, sundhedsplejerske eller legeplads.

Fortæl om de små og store succeser – hele tiden!

Erfaringerne viser, at særligt i starten af bestræbelserne med at ændre et omdømme, er det vigtigt at gribe fat i det, der går godt – selv de helt små succeser– og formidle dem til boligområdet og til omgivelserne.

Det er succeserne over tid, der kan skabe troen på, at det fælles løft af boligområdet og af beboerne er vejen frem.

I adskillige boligområder igangsættes konkrete eksempelvis aktiviteter for voksne beboere, hvor de som ”beboerjournalister” skriver artikler, der fremhæver de positive historier i boligområderne.

Der er også aktiviteter for børn og unge enten som juniorjournalister eller medieaktiviteter, hvor de unge blogger om deres boligområde, optager film og lægger på nettet. 

 

Bestil LBF's jubilæumsbog

"Boligområder i bevægelse"

Sammen med dette site har Landsbyggefonden også udgivet en jubilæumsbog. Her undersøger seniorforsker Gunvor Christensen og professor Claus Bech-Danielsen centrale aspekter af fondens arbejdsområde.

Bestil en trykt udgave af bogen eller se den online

 

Hvis du vil se mere om naboskab og omdømme