Landsbyggefonden 50 år

Information om websitet

Energi og boligkomfort

Tema

Energi og boligkomfort

Med de aktuelle energipolitiske målsætninger og ønsket om at forbedre boligkomforten i de enkelte boligafdelinger, kommer der øget fokus på at skabe energibesparelser i almene bebyggelser.

Det må ikke føre til bygningsrenoveringer, der har et ensidigt fokus på energiforbruget.

Når der skal renoveres er det vigtigt at betragte bygningerne i deres helhed, og at kæde forskellige forbedringsindsatser sammen til én samlet løsning.

Bygningsrenovering kan være en situation of opportunity

Ofte vil det også være en økonomisk fordel at kæde forskellige indsatser sammen. De energibesparende indsatser er sjældent rentable i sig selv, men de kan som regel tjene sig ind, hvis de gennemføres i forbindelse med andre bygningsforbedringer.

Der tales i den forbindelse om at se en bygningsrenovering som en situation of opportunity.

Dette er betegnelsen for et mulighedsrum, hvor forskellige udfordringer som eksempelvis indeklima, dagslysforhold, boligindretning, indgangsforhold og energibesparelser tænkes ind i en renovering, der måske har et byggeteknisk problem som udgangspunkt.

Varmeregningen skrumper

I de almene boliger opnås energibesparelser primært ved at reducere varmeforbruget, og efterisolering af bygningerne er den væsentligste indsats.

For beboerne kan det mærkes på varmeregningen, men de får også øget komfort og et bedre indeklima i deres bolig.

Det gælder ikke mindst i den ældre del af boligmassen, hvor kuldebroer og dårlige isolering fører til både træk og til problemer med skimmelvækst i boligerne.

Beboeradfærd er en vigtig parameter

Reduktion af varmeforbruget sker typisk med et fokus på de bygningsfysiske forhold, men det er vigtigt også at have fokus på beboerne og deres adfærd.

I mange tilfælde sker der det, at beboere i efterisolerede boliger smider sweater og hjemmesko og nyder at kunne skrue op for varmen, uden at blive ruineret af varmeregningen.

Det medfører, at de varmebesparelser, som beboerne er blevet stillet i udsigt, udebliver. De har måske fået at vide, at en del af den huslejeforhøjelse, som renoveringen resulterer i, vil blive udlignet af en tilsvarende reduktion af varmeregningen.

Når det så ikke sker, bliver de skuffede. Det er derfor vigtigt at beboerne gøres opmærksomme på de betingelser, som de beregnede varmebesparelser er baseret på, og at de gøres bevidste om, at varmereduktionen kan sættes til i form af øget komfort.

Artiklens forsidebillede stammer fra Vejleåparken i Ishøj. Renoveringen af blev kaldt danmarkshistoriens største renovering, da den blev renoveret i 2004-2008. De oprindelige betonfacader, der var nedslidte og plaget af revnedannelser, blev med renoveringen pakket ind bag en skalmur.

Alternative energikilder kan være med til at fremtidssikre en boligbebyggelse, og kan samtidig fungere som et vigtigt signal om en dynamisk boligafdeling. Her solceller opsat på en gavl i Avedøre Stationsby.

Bestil LBF's jubilæumsbog

"Boligområder i bevægelse"

Sammen med dette site har Landsbyggefonden også udgivet en jubilæumsbog. Her undersøger seniorforsker Gunvor Christensen og professor Claus Bech-Danielsen centrale aspekter af fondens arbejdsområde.

Bestil en trykt udgave af bogen eller se den online

 

Hvis du vil se mere om energi og boligkomfort