Landsbyggefonden 50 år

Information om websitet

Boligforbedring

Tema

Boligforbedring

Vi tilbringer en stor del af vores tid i vores bolig. Derfor er indretning og kvalitet af afgørende betydning for vores livskvalitet.

Almene boliger er som regel udformet omhyggeligt, men med tiden ændres vores boligbehov. Ældre boliger lever ikke altid op til nutidens standarder og krav.

Opgradering af boligstandarden kan ske på flere måder

Derfor kan det være nødvendigt at opgradere boligstandarden:

 • Sammenlægning: Små lejligheder kan nedlægges og slås sammen med nabolejligheden. Etablering af større lejligheder ses ofte som middel til at tiltrække ressourcestærke beboere.
  På samme tid har sammenlægningen ofte den konsekvens, at mindre ressourcestærke beboere, som typisk bor i de små lejligheder, må flytte væk.
  Det er diskutabelt at gøre de svageste beboere til genstand for flytning for at kunne huse nye beboere. Nedlægning af små lejligheder skal derfor ske med omtanke og have særlige begrundelser.

 • Modernisering: Almene boliger skal løbende fornyes, så de holder sig attraktive på boligmarkedet.
  Det kan dels ske ved at forny boligens tekniske installationer, dels (og primært) kan det ske ved at omdanne boligerne, så de svarer til nutidens forestillinger om en god bolig.
  Et oplagt eksempel er køkkenindretningerne. Her lever efterkrigstidens lukkede køkkener ikke længere op til mange beboeres ønske om åbne spisekøkkener.

 • Nyopførelse: I nogle tilfælde bliver boligmæssige forbedringer gennemført ved en hel eller delvis nedrivning – opførelse af nye boliger.
  Det sker ofte i afdelinger, hvor det er nødvendigt at reducere antallet af lejemål som følge af tomgang.
  I denne proces er der for alvor mulighed for at skabe boliger, der lever op til nutidens boligstandard. Dermed bliver det muligt at holde på de tilbageværende beboere og måske tiltrække nye.

Ændringer skal rime på den lokale efterspørgsel

Når ændringer i en afdelings boligsammensætning er til diskussion, er det vigtigt at tage afsæt i efterspørgslen på det lokale boligmarked.

Ofte ønsker boligafdelinger at tiltrække børnefamilier, men det er ikke altid den mest realistiske målgruppe.

Faktisk udgør familier med to voksne og mindst ét barn kun 11 procent af samtlige husstande i danske almene boliger, hvor 56 procent af husstandene til gengæld kun består af en beboer.

Også på det øvrige boligmarked har antallet af børnefamilier været faldende i mange år, og det kan derfor være en usikker vej at satse ensidigt på denne målgruppe.

Bestil LBF's jubilæumsbog

"Boligområder i bevægelse"

Sammen med dette site har Landsbyggefonden også udgivet en jubilæumsbog. Her undersøger seniorforsker Gunvor Christensen og professor Claus Bech-Danielsen centrale aspekter af fondens arbejdsområde.

Bestil en trykt udgave af bogen eller se den online

 

Hvis du vil se mere om boligforbedringer