Landsbyggefonden 50 år

Information om websitet

Bidrag til velfærd

Tema

Bidrag til velfærd

De boligsociale indsatser bidrager til øget velfærd for beboerne i de udsatte boligområder. Baseret på den viden, der foreligger, kan den velfærd, der opnås med boligsociale aktiviteter illustreres i den boligsociale velfærdstrappe.

Den boligsociale velfærdstrappe viser, hvilke forandringer i beboernes velfærd man kan opnå med aktiviteter, der spænder fra innovative aktiviteter til evidensbaserede aktiviteter.

Den boligsociale velfærdstrappe viser, hvordan det boligsociale arbejde favner bredt i forhold til beboere, vidensgrundlaget for aktiviteter og i forhold til de forandringer, der forsøges opnået med de forskellige aktiviteter.

Evidensbaserede aktiviteter forbedrer visse beboeres livschancer

Nogle beboere kan indgå i aktiviteter, hvor der er tale om, at de inkluderes fuldgyldigt i uddannelsessystemet, på arbejdsmarkedet og i civilsamfundet, og at deres livschancer målbart forbedres.

De aktiviteter, der kan skabe bedre livschancer for beboerne, bygger typisk på en større grad af evidens og kan eksempelvis være:

 • Lommepengeprojekter
 • Fritidsjob
 • Brandkadetter
 • Mentorordninger

Mellemgruppen kan deltage i visse aktiviteter og kan interagere med andre beboere

For nogle beboere er det muligt at skubbe dem ind i eller videre i aktiviteter, hvor de ikke alene deltager, men også aktivt interagerer med andre beboere.

I den slags aktiviteter kan der skabes en større social forståelse af egen situation og egne muligheder. Det vil typisk være aktiviteter som:

 • Job- og uddannelsesvejledning
 • Fritids- og foreningsguides
 • Rollespilsaktiviteter
 • Kreativ læring for børn og unge
 • Demokrati og ungeråd

Nogle beboere kan opnå et beskedent velfærdsløft via innotvative aktiviteter

Der er beboere, der lever socialt isolerede, og som står uden for eller på kanten af samfundet. For dem er vejen meget lang for at komme ind på arbejdsmarkedet; og derfor ikke et umiddelbart realistisk mål for en boligsocial indsats.

I stedet handler det om at skabe kontakt til de beboere og få dem til at deltage i sociale aktiviteter, som kan være med til at afklare, hvilke behov de har, og hvilke typer af aktiviteter de kan have glæde af.

De aktiviteter, der skal få disse beboere til at deltage vil typisk være nytænkte aktiviteter eller aktiviteter uden den store evidens bag sig, som eksempelvis:

 • Opsøgende rådgivning
 • Fællesspisning
 • Højtidsarrangementer
 • Temaoplæg

Det realistiske mål for disse beboere er, at de bliver mere socialt synlige. Og for nogle af disse beboere kan det at deltage i en aktivitet være det velfærdsløft, der er muligt.

Forskningsbelæg for de boligsociale indsatser

De boligsociale indsatser bidrager til øget velfærd for beboerne i de udsatte boligområder, og dokumentationen for indsatsernes effekt på beboeres livschancer bliver bedre år for år.

Forskningen har allerede dokumenteret, at det boligsociale arbejde har sin styrke i at nå de udsatte grupper, der hvor de bor. Styrken ligger desuden i, at det boligsociale arbejde kan veksle mellem at supplere, være et alternativ til og bygge bro mellem eksisterende velfærdstilbud.

Bestil LBF's jubilæumsbog

"Boligområder i bevægelse"

Sammen med dette site har Landsbyggefonden også udgivet en jubilæumsbog. Her undersøger seniorforsker Gunvor Christensen og professor Claus Bech-Danielsen centrale aspekter af fondens arbejdsområde.

Bestil en trykt udgave af bogen eller se den online

 

Hvis du vil se mere om velfærd