Landsbyggefonden 50 år

Information om websitet

Udvalgte temaer

Tema

Tryghed

Hvis beboerne i boligområder føler sig utrygge i kvarteret, kan der gennemføres indsatser med henblik på at øge trygheden og reducere kriminaliteten.

Læs mere
Tema

Boligforbedring

Forskellige former for opgraderinger kan stå højt på en boligafdelings ønskeliste. Claus Bech-Danielsen giver råd til overvejelse, inden arkitekten får en opringning og entreprenørmaskinen sættes i gear.

Læs mere
Tema

Bygningsarv

Det 'særlige' og det 'typiske'. Professor Claus Bech-Danielsen beskriver, hvordan disse betegnelser kan bruges til at fortælle noget grundlæggende om byggeri, der udpeges til national bygningsarv.

Læs mere
Tema

Forandring af infrastruktur

Volde, buske, parkeringspladser og omfartsveje er blandt nogle af de elementer, der har gjort nogle boligområder til isolerede øer. Claus Bech-Danielsen skitserer fortidens fejltrin og dagens løsninger.

Læs mere
Tema

Nedrivning

Ordet 'nedrivning' kan ligge underligt på tungen, men som Claus Bech-Danielsen viser, så kan reduktion i nogle tilfælde være den bedste strategi for et at bevare et konkurrencedygtigt boligtilbud.

Læs mere
Tema

Tilgængelighed

Lige adgang til boliger er på det nærmeste en del af den almene bevægelses DNA. Claus Bech-Danielsen skitserer en rækk typiske udfordringer og løsninger i bestræbelserne på at skabe tilgængelighed for alle.

Læs mere
Tema

Uderum

Det er meget kvalitet for pengene at hente, når et boligområdes uderum tages med i en renovering. Claus Bech-Danielsen peger på, at det gør sig både gældende ved den lille og kæmpestore renovering.

Læs mere
Tema

Boligpolitiske instrumenter

Den boligsociale værktøjskasse indeholder et væld af redskaber - der bruges på forskellige tidspunkter og til at løse forskelligt. Ta' med seniorforsker Gunvor Christensen på en overflyvning.

Læs mere
Tema

Bidrag til velfærd

Boligsociale indsatser kan virker på forskellige niveauer - afhængig af den enkelte beboers ståsted, motivation og ønske. Gunvor Christen viser vej på velfærdstrappen.

Læs mere
Tema

Boligsocial faglighed

Sammensætningen af den boligsociale faglighed har været genstand for diskussion i årtier. Seniorforsker Gunvor Christensen skitserer fronter, fixpunkter og forbindelseslinjer.

Læs mere
Tema

Rammer for uddeling af boligsociale midler

Størrelsen og sammensætningen af de økonomiske rammer har siden den første tildeling af midler været afgørende for den boligsociale indsats. Gunvor Christensen ser på før og nu.

Læs mere
Tema

Boligorganisationerne og beboerdemokratiet

Boligorganisationerne og beboerdemokratiet. Begge dele er under forandring som følge af, at den almene sektor i stadigt højere grad løfter en velfærdsopgave, fortæller Gunvor Christensen.

Læs mere
Tema

Naboskab og omdømme i udsatte boligområder

Boligsocialt arbejde kan skabe forbedringer af et områdes negative omdømme. Gunvor Christensen beretter bl. a. om, hvordan produktion af social kapital kan forbedre et områdes image.

Læs mere
Tema

Regnskabsdatabasen: Regnekraft og brugervenlighed til heavy-duty brug

Med Regnskabsdatabasen får den krævende talknuser et brugervenligt tilbud. Basen opdateres løbende og medtager samtlige regnskaber over en årrække fra boligafdelinger og -organisationer.

Læs mere
Tema

Tvillingeværktøjet: Nu endnu flere muligheder for hurtig benchmarking

Tvillingeværktøjet, som gør det nemt for almene boligorganisationer at benchmarke driftsøkonomiske nøgletal, er blevet udbygget. Nu kan sammenligningerne både ske internt og eksternt.

Læs mere
Tema

Hele vejen rundt om ledige boliger på et øjeblik

Flere søgefunktioner, grafik og visning af kort. Den forbedrede oversigt over ledige boliger er et nyttigt effektiviseringsværktøj for boligorganisationer og kommuner.

Læs mere
Tema

Udgiftsstatistikker: Sådan er huslejeniveauet - sådan er udgiftsniveauet

En vifte af udgiftsrelaterede statistikker giver almene boligorganisationer mulighed for at benchmarke udgifterne til bl. a. husleje generelt, renholdelse, vand/varme/el og forsikring.

Læs mere
Tema

Beboerstatistikker: Her kan du komme helt tæt på beboerne i den almene sektor

Statistikker om beboerne, beboernes anciennitet, husdyrregler og fraflytninger er sammen med flere andre beboerrelaterede tal om de almene boliger en hjælp i styringen af boligafdelingen.

Læs mere
Tema

DanmarkBolig.dk: Her får du en en fasttrack-løsning til din almene boligjagt

Søg - og du skal finde. Søgeportalen DanmakBolig.dk samler mere end en halv million almene boliger. Her kan du begynde jagten på drømmeboligen og søge efter, hvad det skal være, hvor det skal være.

Læs mere
Tema

Skimmel.dk: Forebyggelse og førstehjælp

Siden 2008 har du som beboer eller vicevært kunnet få gode råd på hjemmesiden skimmel.dk og på den tilhørende telefontjeneste om, hvordan du bekæmper skimmelsvampe. Både beboere og driftsorganisationer kan få udbytte af tilbuddene – viceværter, inspektører og varmemestre er nemlig nøglepersoner, når skimmelsvampe skal tages i opløbet.

Læs mere